Psychoterapie Václav Matuška

Healthy Food
Psychoterapie

Specializuji se na práci s emocemi, formou individuální a skupinové terapie, tedy pracuji s jednotlivci a skupinami, různými kolektivy na zacházeni s vlastními emocemi. Opírám se přitom nejčastěji o Gestalt terapii a Psychomotorickou terapiíí.


Education
Koučink

Pracovní život dokáže dost pokazit i ten osobní. Provázím zaměstnance individuálními cestami, které vedou k pracovní pohodě a k efektivnějšímu nakládání nejen s časem, ale především s vlastním mentálním a emočním potenciálem.

Medical
Vzdělávání

Nejen profesionálkám a profesionálům v pomáhajících profesích nabízím semináře akreditované u MPSV. 
Snažím se, aby se v sociálních službách, ve zdravotnictví a taky ve školství a byznysu pohybovali lidé odolní syndromu vyhoření. 

Nezávislá sociální práce
Nezávislá sociální práce

Posudky pro soudy, opatrovníky, OSPOD, nezávislé šetření, školy apod.

Kdo jsem?

Psychoterapeut a kouč

Jsem magistr Teologie a Psychosociálních věd vystudovaných na HTF UK v roce 2002, již od roku 1996 sociálním pracovníkem pro duševně nemocné. Věnuji se vzdělávání všech lidí a pracovníků v sociální oblasti a pedagogických a zdravotnických pracovníků (např. Zvládání agrese a sebeobrana, Prevence syndromu vyhoření, Individuální plánování, Základy práce s rodinou, Psychoterapeutické minimum). V roce 2001 jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii a Psychosyntéze a v roce 2008 Pesso Boyden System of Psychomotor (PBSP). Získal jsem osobní zkušenosti se systémem sociální práce a psychoterapie ve Velké Británii, Nizozemí a Skandinávii. Nalezl jsem velmi efektivní spojení mytologie a psychoterapie, jako i laskavou stránku odolnosti. Pracuji psychomotorickým a biodynamickým přístupem (vývojové potřeby), užívám rozlišování emocí (vnitřních hnutí) dle starověkých metod a nejnovějších poznatků vědy, tělesnými symptomy, celostním přístupem osobní „otužilosti“ a harmonie ducha, duše i těla, který nazývám celkově „emoční otužilost“.

18+

Let zkušeností

1000+

Hodin praxe s psychoterapií

8

Nabízených vzdělávacích kurzů

4

Jazyky

S čím vám pomůžu

Psychoterapie

Poskytuji individuální a skupinovou psychoterapii dospělým, mladistvým i dětem. Specializuji se na harmonizaci emočního prožívání v prostředí, jak pro jednotlivce, tak skupiny, . A pracuji nejčastěji s muži a dětmi. Poskytuji i skupinovou psychoterapii zaměřenou na prožívání, zvládání a vyjádření emocí.

Opírám se přitom nejčastěji o Gestalt terapii a psychomotorickou metodu Pesso Boyden a další biodynamické směry.

Skupinová psychoterapie může mít mnoho podob. Od skupinových setkání v pravidelném intervalu až po workshopy.

Individuální psychoterapii nabízím ONLINE. Cena jedné konzultace je 1000 Kč/ hodina.

Na psychoterapii lze získat příspěvek Všeobecné zdravotní pojišťovny viz https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/ a dalších dvou pojišťoven.


Koučink

Pracovní život dokáže dost pokazit i ten osobní. Provázím kohokoli individuálními cestami, které vedou k pracovní pohodě a k efektivnějšímu nakládání nejen s časem, ale především s vlastním mentálním a emočním potenciálem. 

A nakonec nejde jen o pohodu a pracovní nasazení jednoho člověka. Emočně vyrovnaný vedoucí pracovník svůj klid a schopnost rozeznávat podstatné od bezvýznamného přenáší na celý tým. O tom, co si kdo nosí z práce domů, se dá povídat hodně dlouho. Leckdy to stojí i za pořádný trénink.


Vzdělávání

Vzdělávání pro kolektivy jako pracovní týmy na téma zvládání hněvu a nespokojenosti, zvládání stresu a prevence vyhoření a vysychání životní energie, úzkosti, konflikty apod.

Garance a lektorování akreditovaných a jiných seminářů v sociálních službách.

Podobná témata nabízím ve školství i zdravotnictví, zejména u práce se zranitelnými osobami.


Nezávislá sociální práce

Nabízím posudky pro soudy, opatrovníky, OSPOD, nezávislé šetření, školy apod. Spolupracuji přitom se školami, pěstouny, dětskými domovy atp. jako supervize, poskytovatel vzdělávání nebo terapeutická podpora pro rodiny, děti i učitele, či kouč pro ředitele škol.

Reference od lidí, co tím prošli

Děkuji, život je cesta a díky vám přišel čas ji změnit.

Jana Tichá

Děkujeme za všechno, co jste s námi sdílel a všechna ta moudra, kterými jste nešetřil. Děkujeme že jste!

P. M.

Děkuju za obohacení duše i mysli. Good luck.
Ráda jsem vás poznala.

Anička

Spolupráce

V mé práci spolupracuji například s následujícími společnostmi.

bfz

bfz

Jako spolehlivý partner českého hospodářství nabízí bfz více než 150 kurzů, akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdravíCentrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

Změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním onemocněním a profesionálním a dostupným službám.

Kontakt

Domluvte si konzultaci, nebo se klidně i na něco zeptejte 🙂

Další možnosti kontaktu